Πάγκοι εργασίας για κουφώματα

OMGA BA-825 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
OMGA BA-825ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

OMGA BA-825 ASSEMBLEY BENCH FOR WINDOW AND DOOR FRAME Mitre saw with automatic cycle, 45 degree right_left. Differentiated punch + Roto hole. Central stop for cutting cremone bolt, variable height. Enables cremone bolt to have handle in the middle. Technical specification of the drilling unit & the mitre saw unit. Technical data. Laser pointer for accuracy. Automatically fed screwing unit with carriage. Fitted with depth sensors to adjust screwing depth.


OMGA BA-782 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
OMGA BA-782ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

BA-782 PH Drawing of dimentions. It is easy to work on the bottom side of the window or door frame as it is possible to adjust the height of the support surface so as to work in the ideal position.


OMGA BA-60 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
OMGA BA-60ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

OMGA BA-60 PH The bench when in horizontal position. During operation Working is easy with the right adjustments. Drawing of dimentions.


OMGA BA-40 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
OMGA BA-40ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

BA-40 Drawing of dimention.

TOP